Wyniki Polskiego Rejestru Hipotermii przestawione na ACCA 2014, Genewa

Wyniki pierwszych 188 pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia poddanych hipotermii terapeutycznej zostały przedstawione w trakcie Kongresu Sekcji Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ACCA 2014 w Genewie.

Uzyskane dane jednoznacznie dowodzą skuteczności terapii prowadzonej w oddziałach kardiologicznych i anestezjologicznych. Pacjenci poddawani hipotermii terapeutycznej mieli  większą szansę na przeżycia oraz wyższą sprawność neurologiczną w porównaniu z chorymi leczonymi bez kontroli temperatury.

IMG_2431Na zdjęciu (od lewej): prof. Janiana Stępińska, dr Lukasz Kołtowski, dr Rafał Depukat, dr Agnieszka Tycińska, dr Anna Konopka

 

Reklamy

Nowe dowody naukowe: hipotermia terapeutyczna w zawale serca – badanie CHILL-MI

W trakcie międzynarodowej konferencji poświęconej kardiologii inwazyjnej TCT 2013 (San Francisco, Stany Zjednoczone) dr David Erlinge przedstawił wyniki badania CHILL-MI (Rapid Endovascular Catheter Core Cooling Combined with Cold Saline as an Adjunct to Percutaneous Coronary Intervention for the Treatment of Acute Myocardial Infarction). Głównym celem badania było wykazanie skuteczności hipotermii w redukcji strefy zawału ocenianej w 4 dobie po angioplastyce wieńcowej w badaniu rezonansu magnetycznego oraz ocena ryzyka zgonu i niewydolności serca po 45 dniach. <czytaj więcej na Efektywny Lekarz>

CHILL-MI_ A Prospective, Randomized Trial of Therapeutic Hypothermia in Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary PCI_Page_07

<czytaj więcej na Efektywny Lekarz>

Prezentacja Polskiego Rejestru Hipotermii Leczniczej

Projekt i założenia Polskiego Rejestru Hipotermii Leczniczej zostały przedstawione w trakcie międzynarodowej konferencji „3rd International Conference on Intensive and Invasive Cardiology” w Wilnie (Litwa) w dniach 25-26 maja 2012. Sesji poświęconej intensywnej opiece kardiologicznej przewodniczył Prof. P. Clemmensen (Copenhagen University Hospital, Denmark). Referaty w sesji wygłosili: Prof. J. Alpert (Arizona University, USA), Prof. Holger Thiele (Leipzig Heart Center, Germany), Prof. Y. Hasin (Poria Hospital, Israel), Dr Tom Hasin (Mayo Clinic, USA), Prof. M. Noc (Ljubljana Clinical Center, Slovenia), Lukasz Koltowski, MD (Medical University of Warsaw, Poland). Organizatorem konferencji był Prof. Pranas Serpytis (Chairperson for Acute Cardiac Care working group at Lithuanian  Society of Cardiology)