Projekt rozporządzenia MZ w sprawie hipotermii leczniczej.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W ramach dokumentu przewidziane są zapisy dotyczące stosowania hipotermii leczniczej jako metody terapeutycznej u chorych po zatrzymaniu krążenia oraz u noworodków.

Jest to kolejny ważny krok do zapewnienia powszechności metody w Polsce i określenia źródła finansowania w ramach państwowego systemu ubezpieczeń.

Termin konsultacji społecznych upływa w dniu 10 sierpnia 2013 – do tego dnia Ministerstwo Zdrowia przyjmuje propozycje poprawek. Uwagi można przesyłać na adres uwagi-leczenie.szpitalne@mz.gov.pl

Pełen tekst projektu ustawy dostępny: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Reklamy

Pozytywna rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych dla procedury hipotermii leczniczej.

Agencja Oceny Technologii Medycznych na podstawie dostępnych wyników badań naukowych oraz opinii Rady Przejrzystości wydała pozytywną rekomendację dla procedury hipotermii uznając ją za korzystną klinicznie i cechującą się dobrymi wskaźnikami farmakoekonomicznymi. Opinia AOTM stanowi ważny krok w procesie uzyskania możliwości refinansowania kosztów prowadzenia hipotermii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Hipotermia terapeutyczna jest procedurą ratującą życie.

Szczegóły wydanych opinii:

Rekomendacja Prezesa AOTM nr 124/2012 w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza, jako świadczenia gwarantowanego  z zakresu leczenia szpitalnego

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 134/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia”, jako świadczenia gwarantowanego

 

Jaka temperatura w hipotermii 32 czy 34 st. C ? – wyniki randomizowanego badania, AHA 2012

W trakcie sesji konferencji American Heart Association 2012 w Los Angeles prof. Esteban Lopez-de-Sa ze szpitala Univrio La Paz (Madrit, Hiszpania) przedstawił wyniki randomizowanego pilotażowego badania „Pilot Trial of Two Levels of Hypothermia in Comatose Survivors from Out-of-Hospital Cardiac Arrest”. Na grupie 36 chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia poddanych hipotermii terapeutycznej wykazano większość korzyść ze stosowania niższej temperatury docelowej (32 vs 34 st. C).