Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Polskiego Rejestru Hipotermii

W dniu 25 czerwca 2012 w siedzibie głównej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) obyło się spotkanie otwierające Polski Rejestr Hipotermii Leczniczej. Rejestr został powołany pod patronatem Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i  Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Spotkanie otworzyła prof. Janina Stępińska, prezes PTK. <czytaj dalej>

Reklamy

Prezentacja Polskiego Rejestru Hipotermii Leczniczej

Projekt i założenia Polskiego Rejestru Hipotermii Leczniczej zostały przedstawione w trakcie międzynarodowej konferencji „3rd International Conference on Intensive and Invasive Cardiology” w Wilnie (Litwa) w dniach 25-26 maja 2012. Sesji poświęconej intensywnej opiece kardiologicznej przewodniczył Prof. P. Clemmensen (Copenhagen University Hospital, Denmark). Referaty w sesji wygłosili: Prof. J. Alpert (Arizona University, USA), Prof. Holger Thiele (Leipzig Heart Center, Germany), Prof. Y. Hasin (Poria Hospital, Israel), Dr Tom Hasin (Mayo Clinic, USA), Prof. M. Noc (Ljubljana Clinical Center, Slovenia), Lukasz Koltowski, MD (Medical University of Warsaw, Poland). Organizatorem konferencji był Prof. Pranas Serpytis (Chairperson for Acute Cardiac Care working group at Lithuanian  Society of Cardiology)

I etap przygotowania Projektu

Rozpoczęto prace nad pierwszym etapem przygotowań do projektu, na które składa się:

– opracowanie jednolitego protokołu leczniczego  stosowanego przez wszystkich partnerów projektu

– przygotowanie systemu zbierania danych i analizy wyników (rejestr pacjentów)

– wdrożenie założeń projektowych w Ośrodkach Klinicznych oraz Oddziałach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.