Hipotermia czy normoterpia: stanowisko ILCOR

Opublikowane na łamach New England Journal of Medicine duże randomizowane badanie (n=950), pt. Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest, Nielsen et al. [1] oceniające skuteczność hipotermii terapeutycznej w porównaniu z nowym protokołem utrzymywania chorych w normotermii (36 st. C) wzbudziło odbiło się szerokim echem w środowisku kardiologicznym i anestozjologicznym. Oceniane wyniki pokazały, że ryzyko zgonu w obu ramiomach badania było podobne (50% vs. 48%, p=0.51).

ILCOR (International Liaison Commitee on Resuscitation) wydało w sprawie wyników powyższego badania oświadczenie, pt. Targeted temperature management following cardiac arrest – An update, w którym przypominają że strategia normotermii (36 st. C) jest nowym pomysłem u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia posiadającym ograniczoną liczbę dowodów naukowych. Podkreślają, że dane dotyczące skuteczności hipotermii są znacznie obszerniejsze i zalecają stosowanie się do aktualnych wytycznych prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym do protokołu hipotermii z docelową temperaturą 32 – 34 st C.

Pełen tekst dokumentu: pobierz

 

Referencje:

1) Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest

Reklamy