Wyniki Polskiego Rejestru Hipotermii przestawione na ACCA 2014, Genewa

Wyniki pierwszych 188 pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia poddanych hipotermii terapeutycznej zostały przedstawione w trakcie Kongresu Sekcji Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ACCA 2014 w Genewie.

Uzyskane dane jednoznacznie dowodzą skuteczności terapii prowadzonej w oddziałach kardiologicznych i anestezjologicznych. Pacjenci poddawani hipotermii terapeutycznej mieli  większą szansę na przeżycia oraz wyższą sprawność neurologiczną w porównaniu z chorymi leczonymi bez kontroli temperatury.

IMG_2431Na zdjęciu (od lewej): prof. Janiana Stępińska, dr Lukasz Kołtowski, dr Rafał Depukat, dr Agnieszka Tycińska, dr Anna Konopka

 

Reklamy