Hipotermia czy normoterpia: stanowisko ILCOR

Opublikowane na łamach New England Journal of Medicine duże randomizowane badanie (n=950), pt. Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest, Nielsen et al. [1] oceniające skuteczność hipotermii terapeutycznej w porównaniu z nowym protokołem utrzymywania chorych w normotermii (36 st. C) wzbudziło odbiło się szerokim echem w środowisku kardiologicznym i anestozjologicznym. Oceniane wyniki pokazały, że ryzyko zgonu w obu ramiomach badania było podobne (50% vs. 48%, p=0.51).

ILCOR (International Liaison Commitee on Resuscitation) wydało w sprawie wyników powyższego badania oświadczenie, pt. Targeted temperature management following cardiac arrest – An update, w którym przypominają że strategia normotermii (36 st. C) jest nowym pomysłem u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia posiadającym ograniczoną liczbę dowodów naukowych. Podkreślają, że dane dotyczące skuteczności hipotermii są znacznie obszerniejsze i zalecają stosowanie się do aktualnych wytycznych prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym do protokołu hipotermii z docelową temperaturą 32 – 34 st C.

Pełen tekst dokumentu: pobierz

 

Referencje:

1) Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest

Reklamy

Jak intensywnie chłodzić? 33 st. czy 36 st. C?

Opublikowane na łamach New England Journal of Medicine randomizowane badanie poświęcone ocenie intensywności chłodzienia chorych w trakcie procedury. (Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest [1])

Konkluzją badaczy było swierdzenie, że utrzymanie temp. 36 st. C jest równie efektywne jak schłodzienie do 33 st. C.

NEJM 33 36 NEJM 33 36 002

Wi

ęcej Więcej szczegółów w artykule: <otwórz>

1) Nielsen, N., Wetterslev, J., Cronberg, T., Erlinge, D., Gasche, Y., Hassager, C., et al. (0AD). Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest. New England Journal of Medicine, 0(0), null. doi:10.1056/NEJMoa1310519

Jaka temperatura w hipotermii 32 czy 34 st. C ? – wyniki randomizowanego badania, AHA 2012

W trakcie sesji konferencji American Heart Association 2012 w Los Angeles prof. Esteban Lopez-de-Sa ze szpitala Univrio La Paz (Madrit, Hiszpania) przedstawił wyniki randomizowanego pilotażowego badania „Pilot Trial of Two Levels of Hypothermia in Comatose Survivors from Out-of-Hospital Cardiac Arrest”. Na grupie 36 chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia poddanych hipotermii terapeutycznej wykazano większość korzyść ze stosowania niższej temperatury docelowej (32 vs 34 st. C).