Nowe wytyczne ESC dla hipotermii

Hipotermia lecznicza u chorych po naglym zatrzymaniu krążenia zyskała wskazanie klasy I (poziom dowodów B) jest to najwyższa klasa wskazań jakie Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznaje. Jest to kolejny argument za powszechnym stosowaniem tej ratującej życie procedury.

Reklamy